Welkom bij onze webshop
Wij verzenden naar Nederland en België

  • Koch,Tussen vlaanderen en saksen
  • Koch,Tussen vlaanderen en saksen
Koch,Tussen vlaanderen en saksen
Tussen Vlaanderen en Saksen
Uit de verspreide geschiedkundige opstellen van A.C.F. Koch(1923-1990)
Middeleeuwse Studies en Bronnen 29
€ 39.00

Levertijd: 5 tot 7 werkdagen

De indrukwekkende omvang van Anton Kochs geschiedkundige oeuvre stelde de redactiecommissie ruimschoots in de gelegenheid aan de grote thematische verscheidenheid ervan recht te doen, nochtans zonder dat zij al te vaak een moeilijke keus tussen twee of meer artikelen op een bepaald gebied moest maken. Het in het oog springende bestaan van twee favoriete aandachtsgebieden van de auteur, Vlaanderen enerzijds en Deventer met zijn achterland `Saksen' anderzijds, kwam als vanzelf in de selectie tot uitdrukking. Het leidde mede tot de gekozen titel van de bundel. Kochs aandacht voor stedelijke ontwikkeling in de vroege middeleeuwen, zijn aanvankelijk vooral institutioneel-historische ori?ntatie en zijn op den duur zich ontplooiende belangstelling voor de cultuurhistorische en de sociaalhistorische aspecten van de late middeleeuwen en de vroege moderne tijd, alle zijn ze in de gemaakte keus weerspiegeld. De bereikbaarheid van de oorspronkelijke publicaties - de auteur lijkt een zekere voorkeur voor minder in het oog springende tijdschriften te hebben gehad - werd meegewogen, maar de redactiecommissie hanteerde die afweging nooit als belangrijkste criterium tot opname. Veel van Kochs geschriften hebben jaren na hun verschijnen nog niets van hun waarde verloren en zullen hun actualiteit zeker nog lang behouden. Op enkele onderdelen heeft de kritiek zijn onderzoeksresultaten echter niet aanvaard. Ook enige van de hier herdrukte studies bevatten zulke onderdelen. In die gevallen wegen naar het oordeel van de redactiecommissie de waarde van het betreffende artikel in zijn geheel alsmede de originaliteit van Kochs benadering en presentatie daar zozeer tegen op, dat opname zonder meer gerechtvaardigd is.

Bevat:
A.C.F. Koch, Het land tussen Schelde en Dender voor de inlijving bij Vlaanderen;
-, Die Anf?nge der Stadt Deventer;
-, Opmerkingen over middeleeuws Walcheren v??r de 13e eeuw;
-, Aantekeningen uit een 14e-eeuws missaal van het Deventer gasthuis;
-, Die flandrischen Burggrafschaften. Wesensz?ge und Entstehung;
-, De ambtenaren [in het graafschap Vlaanderen] in de middeleeuwen;
-, G?rard de Brogne et la maladie du comte Arnoul ier de Flandre;
-, Brugge's topografische ontwikkeling tot in de 12e eeuw;
-, Doctor Maria Elisabeth Kronenberg;
-, Tussen Saksen en Hollanders. De wording van Oost-Nederland;
-, Phasen in der Entstehung von Kaufmannsniederlassungen zwischen Maas und Nordsee in der Karolingerzeit;
-, The Reformation at Deventer in 1579-1580;
-, Deventer uitgevers van post-incunabula;
-, 125 jaar 'Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis';
-, Gent in de 9de en 10de eeuw. Enkele benaderingen B. Rademaker-Helfferich;
Lijst van publikaties van Anton C.F. Koch

Extra informatie:

Hardback
Mei 2017
695 gram
247 x 168 x 25 mm
EAN: 9789065502452
uitgeverij Verloren b.v.

Levertijd: 5 tot 7 werkdagen