Welkom bij onze webshop
Wij verzenden naar Nederland en België

  • J.B. Molewater,
  • J.B. Molewater,
J.B. Molewater,
Jan Bastiaan Molewater
Hoe zal het met mij aflopen.
Het studentendagboek 1833-1835
Egodocumenten 17
€ 15.00

Levertijd: 5 tot 7 werkdagen

Gedurende zijn studententijd hield de latere Rotterdamse ziekenhuisdirecteur Jan Bastiaan Molewater (1813-1864) enige maanden een dagboek bij. Hij gaf daarin een belangwekkende beschrijving van zaken die een Leids medicijnenstudent in de jaren dertig van de negentiende eeuw bezighielden. Naast de colleges, de te bestuderen literatuur en de soms ontluisterende medische praktijken komen de contacten met zijn medestudenten en de hoogleraren aan de orde.

Hij schreef over de Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid in Leiden, zijn buitenlandse reisjes en de in zijn kringen al dan niet modieuze literatuur. Openhartig was hij over zijn eigen seksuele problemen en die van medestudenten. Hij was bang voor geslachtsziekten en had de gevreesde kwikbehandeling al eens moeten ondergaan. Toch kon hij maar met moeite een einde maken aan zijn contacten met een Leidse straatmadelief.

Molewater schreef zijn dagboek voor zichzelf. Het is doorspekt met zelfreflectie en al snel wordt duidelijk, dat hij geen vrolijke kijk op het leven had. Hij leefde naar zijn gevoel in een verdorven maatschappij, terwijl hij zelf de wilskracht miste om te voldoen aan de eisen die hij aan zichzelf stelde. Toch hoopte hij dat zijn dagboekaantekeningen hem in een van zijn vele sombere buien nog eens zouden kunnen opvrolijken, 'omdat ze dan welligt door de herinnering aan alleraangenaamste uren in staat zullen zijn mijne mismoedigheid te verdrijven'.

De pers:
?Een uiterst fris en sprankel historisch egodocument.'
- Staf Schoeters in: Lees idee, juni 1999

'In de reeks Egodocumenten wordt de lezer in ieder geval een eind tegemoet gekomen. Alle uitgaven bevatten een inleiding waarin de sociaal-economische en politieke achtergrond van het document aan de orde komt. Bij sommige delen gebeurt dat zeer uitgebreid en zorgvuldig, terwijl andere volstaan met een korte introductie. [?]

De reeks Egodocumenten maakt bijzondere bronnen direct toegankelijk. De manier waarop de uitgaven zijn verzorgd, makt de toegankelijkheid en de leesbaarheid nog groter. Maar ook zonder de inleidingen zijn de teksten de moeite van het lezen waard. Hoe vaak wordt de historische sensatie - zoals hier - op een dienblad gepresenteerd?'
- Manon van der Heijden in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, jrg. 28/1, 2002

'Wat het dagboek bijzonder maakt [?] zijn de veelvuldige verwijzingen naar Nicolaas Beets. [?] Voor wie Beets als student wil leren kennen, biedt het dagboek van Molewater een onmisbare aanvulling op het beeld dat de oude Beets indertijd van de jonge Beets geprobeerd heeft na te laten.'
- Olf Praamstra in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, deel 116, afl. 2, 2000
 

Extra informatie:
Egodocumenten 17
Paperback / softback
112 pagina's
Met illustraties
Januari 1999
138 gram
218 x 145 x 9 mm
EAN: 9789065501646
uitgeverij Verloren b.v.

Levertijd: 5 tot 7 werkdagen