Welkom bij onze webshop
Wij verzenden naar Nederland en België

GM van Duin,Kwaliteitszorg in de praktijk
Kwaliteitszorg in de praktijk
€ 13.81

Levertijd: 1 tot 2 werkdagen

Het woord kwaliteit stamt van het Latijnse `qualitas` dat eigenschap, karakter of hoedanigheid betekent.
Wij verstaan onder het begrip `kwaliteit`: het geheel van kenmerken en eigenschappen van een product of dienst dat bijdraagt tot het vermogen ervan om bepaalde behoeften te bevredigen. Dat kan door kwaliteitszorg. De inspanningen van organisaties om kwalitatief goede producten/diensten te leveren, wordt aangeduid met de term Kwaliteitszorg. We definiëren kwaliteitszorg als het aspect van
de totale managementfunctie dat het kwaliteitsbeleid bepaalt en tot uitvoer brengt.
Uit deze definitie volgt dat kwaliteitszorg betrekking heeft op alle activiteiten en beslissingen, plus de daarbij gebruikte methoden en middelen, die gericht zijn op het vaststellen, bereiken en behouden van het gewenste kwaliteitsniveau. De activiteiten en Kwaliteitszorg beslissingsbevoegdheden moeten aan mensen toegewezen worden en
gecoördineerd worden. Ook dat behoort tot de kwaliteitszorg. Onder een kwaliteitssysteem wordt verstaan de organisatiestructuur, verantwoordelijkheden, procedures,
processen en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van kwaliteitszorg.
Kwaliteitszorg omvat vier deelgebieden

Extra informatie:
Juristnet handboeken praktijk
Paperback / softback
80 pagina's
Mei 2012
125 gram
215 x 135 x 8 mm
EAN: 9789491461194
Mijnbestseller.nl

Levertijd: 1 tot 2 werkdagen