Welkom bij onze webshop
Wij verzenden naar Nederland en België

  • D.L. Rodrigues Lopes,Landinrichting
  • D.L. Rodrigues Lopes,Landinrichting
D.L. Rodrigues Lopes,Landinrichting
Landinrichting
Recht en Praktijk - Vastgoedrecht VG6
€ 93.00
Levertijd: 1 tot 3 werkdagen


Het klimaat verandert. De maatschappij verandert. Wetgeving verandert. De juridische stand van zaken omtrent landinrichting staat daarbij niet stil. Deze uitgave belicht het onderwerp Landinrichting in haar gehele breedte. Het verkent de laatste ontwikkelingen in relevante wet- en regelgeving, alsmede de klimatologische en bestuurskundige grondslagen ervan. Van de intensieve veehouderij tot buitengebieden vol windturbines. Het zijn typische voorbeelden van een landinrichtingsproces waar uiteenlopende belangen de degens kruisen. Landinrichting is juridisch een complex thema dat zich bevindt op het snijvlak van klimaat, volksgezondheid en economie. In Landinrichting vindt u een juridische beschouwing op de stand van zaken binnen dit dynamische onderwerp. Het brengt broodnodig inzicht in een onderwerp dat steeds meer aan maatschappelijke en klimatologische veranderingen onderhevig is. Dit complete overzicht is bestemd voor juridisch specialisten zoals advocaten, notarissen en rechters. Ook voor bestuursmedewerkers en adviseurs op het gebied van landbouw en de agrarische sector is het een waardevolle bron van informatie. De uitgave schenkt aandacht aan diverse recente veranderingen op het gebied van landinrichting. Zo gold tussen 2002 en 2014 een speciale wet die landinrichting combineerde met planologie. Dit met het oog op het inperken van ziekte- uitbraken bij veehouderijen. Inmiddels is deze wet ingetrokken en resteert de algemene landinrichtingswet: de Wet inrichting landelijk gebied. Om de noodzaak van wetswijzigingen te verminderen, worden diverse deelonderwerpen geregeld middels AMvB en een ministeriële regeling. De uitgave beoogt een compleet overzicht te bieden, inclusief bepalingen die zijdelings raken aan landinrichting. Denk hierbij aan onteigening en planschade/nadeelcompensatie. Hoe voltrekken deze maatregelen zich in de praktijk?


Extra informatie:
Recht en Praktijk - Vastgoedrecht VG6
Hardback
Februari 2018
769 gram
249 x 168 x 28 mm
EAN: 9789013122084
Wolters Kluwer Nederland B.V.

Levertijd: 1 tot 3 werkdagen