Welkom op onze website
Wij verzenden naar Nederland en België

  • Aurelius Augustinus,God zoeken met de zinnen?
  • Aurelius Augustinus,God zoeken met de zinnen?
  • Aurelius Augustinus,God zoeken met de zinnen?
  • Aurelius Augustinus,God zoeken met de zinnen?
  • Aurelius Augustinus,God zoeken met de zinnen?
  • Aurelius Augustinus,God zoeken met de zinnen?
  • Aurelius Augustinus,God zoeken met de zinnen?
Aurelius Augustinus,God zoeken met de zinnen?
God zoeken met de zinnen
De moribus ecclesiae
de leefwijze van de kerk en de leefwijze van de
manicheeers
€ 24.90


Tijdelijk niet leverbaar


Uit de klassieke en vroegchristelijke cultuur is er van niemand zoveel bewaard gebleven als van de kerkvader Augustinus (354-430). Zijn literaire nalatenschap beslaat bijna een halve eeuw en is ongeveer tienmaal zo omvangrijk als de bijbel. Het bekendst is hij van zijn Belijdenissen, De stad van God, en van zijn vele preken en bijbelcommentaren. Minder bekend is hij van zijn bijdragen aan soms verbeten discussies met allerlei christelijke tijdgenoten. In De moribus ecclesiae - waarvan dit boek de eerste Nederlandse vertaling bevat - gaat de dan nog jonge Augustinus het debat aan met de manicheeërs. In het eerste boek verantwoordt hij de leefwijze van katholieke christenen door vooral de samenhang te benadrukken tussen de geschriften van het Oude en die van het Nieuwe Testament. In het tweede boek worden de morele opvattingen van de manicheeërs uiteengezet en weerlegd. Augustinus was daarmee vertrouwd, want hij was in zijn jeugdjaren ongeveer negen jaar lid geweest van de manicheese kerk. Daarom is het werk van grote betekenis voor de reconstructie van manicheese opvattingen en praktijken. Het werk dateert van de jaren 388-39 0. Augustinus had zich in 386 te Milaan laten dopen door de katholieke bisschop Ambrosius, maar hij was nog geen priester, laat staan bisschop in Hippo Regius. In deze jaren leefde Augustinus samen met enkele vrienden als zogeheten servi Dei, dienaren van God, op het familielandgoed in zijn geboorteplaats Thagaste.

De eerste Nederlandse vertaling van De moribus ecclesiae
Vertaald door Elly Houtsma, Marijke Nota-Renders en Hans van Reisen.

Inhoud style="font-weight: bold;">
INLEIDING                                                     
Datering en omstandigheden van De moribus                             
Titel en opzet                                                 
Samenvatting van het werk                                         
Augustinus' kennismaking met de manicheeërs                         
Mani                                                         
Het manicheïsme                                             
- organisatie van de manicheese kerk                             
- de manicheese canon                                         
- manicheese opvattingen: strijd op macroniveau                     
- manicheese opvattingen: strijd op microniveau                     
- manicheese opvattingen: Jezus Christus in het centrum                 
Manicheese bronnen?                                             
Crisis in Augustinus' lidmaatschap als toehoorder                         
Augustijnse bronnen                                             
De betekenis van De moribus                                     
Dankwoord                                                 

Literatuur                                                     


Praktische informatie    style="font-weight: bold;">                                         

Gebruikte afkortingen                                             
Gebruikte afkortingen van de bijbelboeken                             
Gebruikte afkortingen in de literatuurverwijzingen                         

GOD ZOEKEN MET DE ZINNEN?
De leefwijze van de kerk en de leefwijze van de manicheeërs                        

Eerste boek                                                     
De moeilijkheid van goede bijbeluitleg                                 
Met gezag en verstand op zoek naar gelukkig leven                         
Het beste voor een mens                                         
Heilzaam gezag                                                 
God liefhebben volgens Jezus Christus, volgens Paulus,
volgens de wet en de profeten                                     
In debat met manicheeërs                                         
Korte samenvatting                                             
De kracht van de liefde                                         
Liefde als deugd bij uitstek                                         
Het Nieuwe Testament opnieuw getoetst aan het Oude                     
Opnieuw de vier deugden: matigheid                                 
Vier deugden: sterkte                                             
Vier deugden: rechtvaardigheid                                     
Vier deugden: bedachtzaamheid                                     
Goed leven is God liefhebben                                     
Wie God bemint, heeft zichzelf lief                                 
Wie God bemint, heeft de naaste lief                                 
Barmhartigheid                                                 
Vrees en liefde                                                 
Het gezag van het Oude en het Nieuwe Testament                         
De rol van de kerk                                             
Illustere voorbeelden in de woestijn                                 
En illustere voorbeelden in de stad                                     
Hernieuwd debat met de manicheeërs                                 

Tweede boek                                                     
De manicheeërs en de beginselen van de moraal                         
Wat is het kwaad: niet-zijn?                                         
Wat is het kwaad: beschadiging?                                     
Wat is het kwaad: bederf?                                         
Gods ordening                                                 
Onduidelijheid over goed en kwaad met voorbeelden toegelicht                 
De opvatting van de manicheeërs weerlegd                             
Drie zegels                                                 
Het zegel van de mond                                         
Het zegel van de mond: God herkennen met de zintuigen                     
Het zegel van de handen                                         
Het zegel van de schoot                                         
Misdragingen van de uitverkorenen                                 

Registers                                                     
    Register op bijbelteksten                                         
    Register op klassieke schrijvers       


Extra informatie:

Hardback
147 pagina's
Mei 2008
314 gram
226 x 150 x 14 mm
EAN: 9789055738533
Uitgeverij Damon VOF


Tijdelijk niet leverbaar