Gratis verzending vanaf € 25
Wij verzenden naar Nederland en België

  • ,Arbeidsrechtelijke themata
  • ,Arbeidsrechtelijke themata
,Arbeidsrechtelijke themata
Arbeidsrechtelijke themata
Bakelsreeks
€ 129.50
Levertijd: 1 tot 3 werkdagen


`Arbeidsrechtelijke themata` is het meest complete en verdiepende handboek op het terrein van het arbeidsrecht. Het behandelt het arbeidsovereenkomsten-recht (artikel 7.10 BW inclusief de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)), het sociale zekerheidsrecht (WW, ZW en WIA), het collectieve arbeidsrecht (WCAO en WAVV), het medezeggenschapsrecht (WOR), alsmede het Europese en internationale arbeidsrecht (inclusief Europese vrijheden en doorwerking van het EU-recht). In `Arbeidsrechtelijke themata` is gekozen voor een thematische behandeling van de stof. Aan de orde komen onder meer: • kwalificatie van de overeenkomst • atypische arbeidsrelaties • bijzondere bedingen • schade tijdens de arbeidsovereenkomst • overgang van onderneming • arbeid en loon • wijzigingen van de arbeidsovereenkomst • het (nieuwe) ontslagrecht • arbeidsongeschiktheid wegens ziekte • werkloosheid • inspraak van werknemers • collectieve arbeidsovereenkomst • Europees en internationaal arbeidsrecht • doorwerking van grondrechten De zevende druk van `Arbeidsrechtelijke themata` bestaat uit twee delen (die als één set worden verkocht). Deel I omvat de hoofdstukken 1 t/m 11 (het overeenkomstenrechtelijke deel minus ontslagrecht). Deel II bevat het ontslagrecht, collectief arbeidsrecht (inclusief medezeggenschap), socialezekerheidsrecht (zieke werknemer en werkloosheid na ontslag), alsmede internationale aspecten. Ten opzichte van deze twee delen kan de in 2017 verschenen uitgave `Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen` onder redactie van mr. dr. G.W. van der Voet als derde deel van Arbeidsrechtelijke themata worden beschouwd. Dit drieluik bestrijkt vrijwel het gehele arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. In deze zevende druk zijn alle relevante uitspraken van de Hoge Raad en lagere rechters op het terrein van de Wet werk en zekerheid, de Wet arbeidsmarkt in balans en de eerste Corona-rechtspraak verwerkt. Arbeidsrechtelijke themata biedt daardoor een compleet en geïntegreerd overzicht van het arbeidsrecht anno 2020. Het biedt de lezer hierdoor houvast met betrekking tot de nieuwe regelingen op het terrein van flexwerkers, het ontslagrecht en wijzigingen in de WW. De auteurs schromen bij de behandeling van de verschillende thema’s niet, beargumenteerd stelling te nemen in debatten die (nog) niet (volledig) zijn uitgekristalliseerd. Bij het bespreken van het positieve arbeidsrecht (inclusief de historische achtergrond daarvan) wordt tevens aandacht besteed aan het feit dat het arbeidsrecht vele raakvlakken heeft met andere rechtsgebieden, zoals het vermogensrecht, het bestuursrecht en het ondernemingsrecht. Als rode draad wordt daarbij steeds ingegaan op de vraag waar het bijzondere van het arbeidsrecht in is gelegen. `Arbeidsrechtelijke themata` is zowel geschreven voor het academisch onderwijs, als voor de rechtspraktijk.


Extra informatie:
Bakelsreeks
Hardback
1662 pagina's
Februari 2021
3067 gram
248 x 182 x 100 mm
EAN: 9789462907881
Boom juridisch

Levertijd: 1 tot 3 werkdagen