Gratis verzending vanaf € 25
Wij verzenden naar Nederland en België

  • ,Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2021
  • ,Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2021
,Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2021
Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2021
€ 24.00
Levertijd: 1 tot 3 werkdagen


In dit zakboek vind je gemakkelijk en snel informatie over onder meer je bevoegdheden als opsporingsambtenaar, veelvoorkomende misdrijven en overtredingen. Zowel strafvordering als strafrecht worden praktisch, overzichtelijk en in helder taalgebruik samengevat. Een essentieel naslagwerk bij de studie en het uitvoeren van je dagelijkse werkzaamheden. Als opsporingsambtenaar stuit je dagelijks op uiteenlopende praktijkvragen, bijvoorbeeld over controle van voertuigen, aanhouding, fouillering en geweld door en tegen een opsporingsambtenaar. Het zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar geeft je op die momenten praktisch houvast. Je vindt hierin snel de informatie die je nodig hebt dankzij de gedetailleerde inhoudsopgave en index. De titel staat daarnaast vol tips voor het onderzoek en het opmaken van het proces-verbaal. Zo kun je meer zaken in minder tijd beter afwerken. Resultaat: minder verzoeken om aanvullend proces-verbaal, minder aanhoudingen op zitting om de zaak verder uit te zoeken en minder vrijspraken en niet-ontvankelijkheden. De uitgave beslaat zowel strafvordering als strafrecht. Op het gebied van strafvordering vinden we een gedetailleerde bespreking van het begrip verdachte (inclusief diens rechten en plichten) en uiteraard ook een bespreking van je bevoegdheden als opsporingsambtenaar uit het Wetboek van Strafvordering en andere wetgeving zoals de Opiumwet, WWM, WVW, WED, Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften en de Algemene wet bestuursrecht. Op het gebied van strafrecht gaat er aandacht uit naar de algemene leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht en veelvoorkomende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de WWM en de WVW. Deze uitgave is een afgeslankte versie van de zakboeken #Strafvordering voor de Hulpofficier# en #Strafrecht voor de Hulpofficier#. Voor meer onderwerpen, diepgang en voetnoten wordt verwezen naar deze zakboeken. In deze 2021-editie zijn uiteraard de jurisprudentie uit 2020 over strafrecht en strafvordering verwerkt, met daarin thema#s als: verborgen ruimte in auto feiten van algemene bekendheid verhoor verdachte onrechtmatig verkregen bewijs geweldsaan¬wen¬ding door politie/KMar/Boa openen meterkast (hennepkwekerij) geen reële mogelijkheid tot staandehouding (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) belediging bedreiging (met COVID-19) belaging schuldheling aanwezig hebben verdovende middelen (Opiumwet) voorhanden hebben wapen (WWM) hinderen verkeer (art. 5 WVW) verlaten plaats ongeval/hulpeloze toestand (art. 7 WVW) Opsporingsambtenaar in vrije tijd, politievoorschrift in buitengewone omstandigheden (art. 443 Sr) en verbodsbepalingen overdragen (art. 31 WWM). Verwerkt zijn de gewijzigde Ambtsinstructie en het Besluit geweldsregistratie, waarbij de hulpofficier van justitie een centrale rol heeft gekregen bij het ontvangen van verplichte meldingen van geweldgebruik. Ook opgenomen is het Wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar, met daarin onder meer een strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een nieuwe strafbepaling (schuldschending geweldsinstructie). Opsporingsambtenaren moeten niet meer het stempel van verdachte opgeplakt krijgen bij onderzoek naar geweldgebruik. Daarvoor in de plaats moet een feitenonderzoek komen, dat uitgaat van rechtmatig optreden. Zie voor de omvangrijke inhoudsopgave en een gedetailleerd overzicht van verwerkte actualiteiten www.zakboekenpolitie.com.


Extra informatie:

Paperback / softback
Maart 2021
438 gram
186 x 110 x 22 mm
EAN: 9789013162370
Wolters Kluwer Nederland B.V.

Levertijd: 1 tot 3 werkdagen