Welkom op onze website
Wij verzenden naar Nederland en België

  • ,Sociaal Memo Arbeid & Inkomen 2021
  • ,Sociaal Memo Arbeid & Inkomen 2021
,Sociaal Memo Arbeid & Inkomen 2021
Sociaal Memo Arbeid & Inkomen 2021
€ 56.63
Uitverkocht/Niet leverbaar


Dit memo bundelt alle relevante bepalingen over arbeid en inkomen uit ons Nederlandse sociale zekerheidsstelsel in één handzame uitgave. Op de bekende memo-wijze samengevat in puntsgewijze opsommingen en per wet gegroepeerd op onderwerp. Uiteraard bevat deze 2021-editie ook de uiteenlopende maatregelen die wegens de coronacrisis zijn genomen. Sociale zekerheid op het gebied van werk en inkomen in Nederland is complex en veranderlijk. Zowel maatschappelijke als politieke ontwikkelingen zijn voortdurend van invloed op de wet- en regelgeving. In het licht van de coronacrisis is het vangnet van de sociale zekerheid ook nog eens sterk uitgebreid, met name op de gebieden arbeid en inkomen. Sociaal Memo Arbeid <(>&<)> Inkomen 2021 helpt je per wet gemakkelijk en snel een compleet overzicht van de stand van zaken te verkrijgen. De titel beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de thema#s arbeid en inkomen. Aan bod komen onder andere: # Arbeid en werkloosheid (Wet arbeid <(>&<)> zorg, minimumloon, WW, Toeslagenwet, premieheffing, banenafspraak, quotumheffing) # Tegemoetkomingen loondomein (loonkostenvoordelen, lage- inkomensvoordeel, minimumjeugdloonvoordeel) # Sociale verzekeringen (AOW, Anw, AKW, BUB) # Toeslagen (AWIR, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag) # Corona (NOW, TVL) # Sociale voorzieningen (Participatiewet, BBZ, Tozo, IOAW, IOAZ, IOW) # Inkomensbesluit en dagloonbesluit # Taken UWV en SVB Om het bronnenonderzoek te vergemakkelijken, verwijst Sociaal Memo Arbeid <(>&<)> Inkomen 2021 regelmatig naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften. In alle gevallen is de stand van wet- en regelgeving per 1 juli 2021 weergegeven. De inhoud van de 2021-editie is compleet herzien naar de stand van zaken per 1 juli 2021, met daarbij alle nieuwe wetgeving, cijfers en normbedragen. Uiteraard wordt uitgebreid stilgestaan bij de coronamaatregelen die in het kader van werk en inkomen getroffen zijn. In de 2021-editie komen onder andere aan de orde: # verlaging WW-premie wegens niet doorgaan van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) # aanpassing partnerbegrip in de Awir # aanpassing vermogenstoets toeslagen door aanpassingen in box 3 # tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang wegens verplichte sluiting kinderopvang (TTKO/TTKZO) # aanpassingen in de Awir en kinderopvangtoeslag rond gedupeerde ouders (o.a. de Catshuisregeling en regeling voor schulden) # ouderparticipatieopvang in de Wet kinderopvang # aanpassingen in de NOW, TVL en Tozo # TVL voor grote en startende ondernemingen en voor evenementondernemingen # loonwaardebepaling van de loonkostensubsidie # alle actuele cijfers over uitkeringsbedragen, daglonen, premies, kortingen, etc. per 1 januari en 1 juli 2021 Kortom: wanneer je je beroepsmatig bezighoudt met zaken als werk, verlof, werkloosheid, participatie, re-integratie en inkomen, dan ben je met Sociaal Memo Arbeid <(>&<)> Inkomen 2021 verzekerd van alle actuele wetgeving en cijfers die je op dit vlak nodig hebt.


Extra informatie:

Uitverkocht/Niet leverbaar